Yêu

>> Sunday, November 8, 2009

Tình yêu là 1 chủ đề lớn vô tận mà từ cổ chí kim vẩn thường được bàn tới nhiều nhất. Chính bởi vì tình yêu luôn là 1 đề tài rộng mở thêng thang cho nên chưa 1 định nghĩa nào có thể diễn đạt thật đầy đủ tất cả của 2 chử tình yêu?

Trong thi văn chúng ta đã được nghe rất nhiều những đoạn khúc hoặc ca ngợi hoặc than oán của tình yêu. Tình yêu quả thật là những ca khúc quá đẹp, quá tuyệt vời như 1 cái gì mông luông, như 1 sự trừu tượng mà không bút viết nào có thể diển đạt.

Tại sao là con người thì phải biết yêu và phải yêu 1 cái gì đó hay 1 ai đó? Hãy tưởng tượng 1 ngày nào đó cuộc đời ta không còn biết yêu là gì thì sao? Trống vắng... hoang vu...

0 comments:

Post a Comment

Related Posts with Thumbnails

Want to have your link appears here, “Sign My Guestbook” and leave your web address. Your web site will be posted here as soon as possible.

adiWidget  |  Accretion us  |  Affection |  Ask Ms Recipe  | | Blessing Reflections  |   Free Samples and MoreMy Soap Box  |  Postures Matters  |  Self Sagacity  |  Sweet Kor  |  The Perspective |Ukhrazone |